TATA69, 2021-05-30, kl. 14-19

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, men I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 24 st.
Betyg 3: 12 st.
Betyg 4: 10 st.
Betyg 5:  1 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng:  1 st.
Betyg U med 1 poäng:  3 st.
Betyg U med 3 poäng:  2 st.
Betyg U med 4 poäng:  5 st.
Betyg U med 5 poäng:  4 st.
Betyg U med 6 poäng:  4 st.
Betyg U med 7 poäng:  3 st.
Betyg U med 8 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 8 poäng:  3 st.
Betyg 3 med 9 poäng:  6 st.
Betyg 3 med 10 poäng:  2 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  3 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  6 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  1 st.
Betyg 5 med 14 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 46 st.
Antal godkända uppgift 1: 27 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 46 st.
Antal godkända uppgift 2: 12 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 45 st.
Antal godkända uppgift 3: 40 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 37 st.
Antal godkända uppgift 4: 24 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 30 st.
Antal godkända uppgift 5:  0 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 29 st.
Antal godkända uppgift 6:  7 st.