TATA69, 2021-08-19

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, men I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 77 st.
Betyg 3: 6 st.
Betyg 4: 1 st.
Betyg 5: 0 st.

(Inga plussare.)

Betyg U med 0 poäng: 12 st.
Betyg U med 1 poäng: 8 st.
Betyg U med 2 poäng: 18 st.
Betyg U med 3 poäng: 16 st.
Betyg U med 4 poäng: 10 st.
Betyg U med 5 poäng: 4 st.
Betyg U med 6 poäng: 5 st.
Betyg U med 7 poäng: 3 st.
Betyg U med 8 poäng: 1 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 3 st.
Betyg 3 med 9 poäng: 3 st.
Betyg 4 med 12 poäng: 1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 73 st.
Antal godkända uppgift 1:  6 st. (!!!)

Antal inlämnade uppgift 2: 79 st.
Antal godkända uppgift 2: 30 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 81 st.
Antal godkända uppgift 3: 27 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 78 st.
Antal godkända uppgift 4: 11 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 55 st.
Antal godkända uppgift 5:  4 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 26 st.
Antal godkända uppgift 6:  0 st.