TATA69, 2021-10-27

Dessa resultat gäller enbart de tentor som Hans Lundmark examinerat
(alltså M/DPU/EMM, men I/Ii är ej medräknade här).

Betyg U: 203 st.
Betyg 3: 50 st.
Betyg 4: 18 st.
Betyg 5:  5 st.

(Exklusive en plussare.)

Betyg U med 0 poäng: 26 st.
Betyg U med 1 poäng: 24 st.
Betyg U med 2 poäng: 19 st.
Betyg U med 3 poäng: 21 st.
Betyg U med 4 poäng: 29 st.
Betyg U med 5 poäng: 26 st.
Betyg U med 6 poäng: 21 st.
Betyg U med 7 poäng: 26 st.
Betyg U med 8 poäng: 11 st.
Betyg 3 med 8 poäng: 18 st.
Betyg 3 med 9 poäng: 18 st.
Betyg 3 med 10 poäng: 10 st.
Betyg 3 med 11 poäng:  3 st.
Betyg 3 med 12 poäng:  1 st.
Betyg 4 med 11 poäng:  7 st.
Betyg 4 med 12 poäng:  7 st.
Betyg 4 med 13 poäng:  4 st.
Betyg 5 med 14 poäng:  3 st.
Betyg 5 med 15 poäng:  1 st.
Betyg 5 med 16 poäng:  1 st.

Antal inlämnade uppgift 1: 271 st.
Antal godkända uppgift 1:  56 st.

Antal inlämnade uppgift 2: 270 st.
Antal godkända uppgift 2: 109 st.

Antal inlämnade uppgift 3: 261 st.
Antal godkända uppgift 3: 152 st.

Antal inlämnade uppgift 4: 222 st.
Antal godkända uppgift 4:  79 st.

Antal inlämnade uppgift 5: 263 st.
Antal godkända uppgift 5:  41 st.

Antal inlämnade uppgift 6: 216 st.
Antal godkända uppgift 6:  12 st.