Uppgift 1.4:36. Kol-14 datering. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

Differentialekvationen 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

`+`(`-`(diff(N(t), t))) = `*`(k, `*`(N(t))) (1.1)
 

har lösningen 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

N(t) = `*`(N[0], `*`(exp(`+`(`-`(`*`(k, `*`(t))))))) (1.2)
 

Gör om lösningen frÃ¥n ett pÃ¥stÃ¥ende, Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi(, till en funktion, Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi(. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

proc (t) options operator, arrow; `*`(N[0], `*`(exp(`+`(`-`(`*`(k, `*`(t))))))) end proc (1.3)
 

Lös ekvationen Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( med avseende pÃ¥ Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( och beteckna lösningen med Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi(. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

`+`(`-`(`/`(`*`(ln(`/`(`*`(N[1]), `*`(N[0])))), `*`(k)))) (1.4)
 

Beräkna därefter Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( med givna numeriska värden pÃ¥ ingÃ¥ende storheter och avrunda slutligen resultatet till tre siffror. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

685.7040209 (1.5)
 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

686. (1.6)