Uppgift 2.1:25. Populationskinetik. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

Differentialekvation enligt ekv. (3) sid. 79 läroboken. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

diff(P(t), t) = `*`(k, `*`(P(t), `*`(`+`(M, `-`(P(t)))))) (5.1)
 

Konstanterna  k  och  M  bestäms ur ekvationssystemet 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

{dP[1] = `*`(k, `*`(P[1], `*`(`+`(M, `-`(P[1]))))), dP[2] = `*`(k, `*`(P[2], `*`(`+`(M, `-`(P[2])))))} (5.2)
 

med lösningen 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

{k = `+`(`-`(`/`(`*`(`+`(`*`(dP[2], `*`(P[1])), `-`(`*`(P[2], `*`(dP[1]))))), `*`(P[2], `*`(P[1], `*`(`+`(`-`(P[1]), P[2]))))))), M = `/`(`*`(`+`(`-`(`*`(`^`(P[2], 2), `*`(dP[1]))), `*`(dP[2], `*`(`^`... (5.3)
 

Derivatorna approximeras med symmetriska differenskvoter och värdena pÃ¥ de givna storheterna sätts in i uttrycken för Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( och Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( vilket ger 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

{M = 100.4259690, k = 0.1988704978e-3} (5.4)
 

Lösningen till differentialekvationen med begynnelsedata frÃ¥n Ã¥r 1925 blir 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

P(t) = `+`(`-`(`/`(`*`(P[1], `*`(M)), `*`(`+`(`-`(P[1]), `-`(`*`(exp(`+`(`-`(`*`(k, `*`(M, `*`(t)))))), `*`(M))), `*`(exp(`+`(`-`(`*`(k, `*`(M, `*`(t)))))), `*`(P[1]))))))) (5.5)
 

Tiden för populationen att växa till ett givet värde bestäms av ekvationen 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

P[3] = `+`(`-`(`/`(`*`(P[1], `*`(M)), `*`(`+`(`-`(P[1]), `-`(`*`(exp(`+`(`-`(`*`(k, `*`(M, `*`(t)))))), `*`(M))), `*`(exp(`+`(`-`(`*`(k, `*`(M, `*`(t)))))), `*`(P[1]))))))) (5.6)
 

med lösningen 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

`+`(`-`(`/`(`*`(ln(`/`(`*`(P[1], `*`(`+`(`-`(P[3]), M))), `*`(P[3], `*`(`+`(M, `-`(P[1]))))))), `*`(k, `*`(M))))) (5.7)
 

Med beräknade värden pÃ¥ Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( och Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( insatta fÃ¥r vi 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

`+`(`-`(`*`(50.07069370, `*`(ln(`/`(`*`(P[1], `*`(`+`(`-`(P[3]), 100.4259690))), `*`(P[3], `*`(`+`(100.4259690, `-`(P[1])))))))))) (5.8)
 

Populationen uppgÃ¥r till Typesetting:-mrow(Typesetting:-mn( individer Ã¥r 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mn( 

2034.454179 (5.9)
 

Funktionen Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi(Typesetting:-mrow(Typesetting:-mfenced(Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( ger det minsta heltal som är Typesetting:-mrow(Typesetting:-mo(. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

2035 (5.10)