Uppgift 3.3(Appl): 2, 6. Numerisk lösning av kar. ekv. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

`+`(`*`(`^`(r, 3)), `*`(3, `*`(`^`(r, 2))), `-`(3)) (3.1)
 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

`+`(`*`(`^`(r, 4)), `*`(3, `*`(r)), `-`(4)) (3.2)
 

Det är viktigt att tala om att man vill ha alla rötter, även komplexa. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

-2.532088886, -1.347296355, .8793852416 (3.3)
 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

-1.742959202, `+`(.3714796011, `-`(`*`(1.468656013, `*`(I)))), `+`(.3714796011, `*`(1.468656013, `*`(I))), 1. (3.4)
 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

`+`(`*`(A, `*`(exp(`+`(`-`(`*`(2.532088886, `*`(x))))))), `*`(B, `*`(exp(`+`(`-`(`*`(1.347296355, `*`(x))))))), `*`(C, `*`(exp(`+`(`*`(.8793852416, `*`(x))))))) (3.5)
 

Är det mÃ¥nga rötter är det bättre att göra sÃ¥ här. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-mi( 

`+`(`*`(C[1], `*`(exp(`+`(`-`(`*`(1.742959202, `*`(x))))))), `*`(C[2], `*`(exp(`*`(`+`(.3714796011, `-`(`*`(1.468656013, `*`(I)))), `*`(x))))), `*`(C[3], `*`(exp(`*`(`+`(.3714796011, `*`(1.468656013, ... (3.6)
 

Man kan ocksÃ¥ välja summasymbolen frÃ¥n paletten till vänster. 

Typesetting:-mrow(Typesetting:-munderover(Typesetting:-mo( 

`+`(`*`(C[1], `*`(exp(`+`(`-`(`*`(1.742959202, `*`(x))))))), `*`(C[2], `*`(exp(`*`(`+`(.3714796011, `-`(`*`(1.468656013, `*`(I)))), `*`(x))))), `*`(C[3], `*`(exp(`*`(`+`(.3714796011, `*`(1.468656013, ... (3.7)