Uppgift 6.1: 25 

restart; -1; with(DEtools); -1 

Vektorfältet 

`:=`(f, `+`(`*`(4, `*`(y, `*`(`+`(1, `*`(`^`(x, 2)), `*`(`^`(y, 2)))))))) 

`+`(`*`(4, `*`(y, `*`(`+`(1, `*`(`^`(x, 2)), `*`(`^`(y, 2))))))) (1.1)
 

`:=`(g, `+`(`-`(`*`(x, `*`(`+`(1, `*`(`^`(x, 2)), `*`(`^`(y, 2)))))))) 

`+`(`-`(`*`(x, `*`(`+`(1, `*`(`^`(x, 2)), `*`(`^`(y, 2))))))) (1.2)
 

ger med substitutionen 

`:=`(fcn, {x = x(t), y = y(t)}) 

{x = x(t), y = y(t)} (1.3)
 

systemet 

`:=`(syst, [(D(x))(t) = eval(f, fcn), (D(y))(t) = eval(g, fcn)]) 

[(D(x))(t) = `+`(`*`(4, `*`(y(t), `*`(`+`(1, `*`(`^`(x(t), 2)), `*`(`^`(y(t), 2))))))), (D(y))(t) = `+`(`-`(`*`(x(t), `*`(`+`(1, `*`(`^`(x(t), 2)), `*`(`^`(y(t), 2)))))))] (1.4)
 

Fasporträttet ser ut sÃ¥ här 

DEplot(syst, [x(t), y(t)], t = 0 .. 3, [[x(0) = 0, y(0) = `/`(1, 4)], [x(0) = 0, y(0) = `/`(1, 2)], [x(0) = 0, y(0) = `/`(3, 4)]], x = -1 .. 1, y = -1 .. 1, arrows = MEDIUM, stepsize = 0.2e-1, linecol...
DEplot(syst, [x(t), y(t)], t = 0 .. 3, [[x(0) = 0, y(0) = `/`(1, 4)], [x(0) = 0, y(0) = `/`(1, 2)], [x(0) = 0, y(0) = `/`(3, 4)]], x = -1 .. 1, y = -1 .. 1, arrows = MEDIUM, stepsize = 0.2e-1, linecol...
DEplot(syst, [x(t), y(t)], t = 0 .. 3, [[x(0) = 0, y(0) = `/`(1, 4)], [x(0) = 0, y(0) = `/`(1, 2)], [x(0) = 0, y(0) = `/`(3, 4)]], x = -1 .. 1, y = -1 .. 1, arrows = MEDIUM, stepsize = 0.2e-1, linecol...
 

Plot_2d
 

Elimineras t fÃ¥r vi om y = y(x) ekvationen 

`:=`(ode, diff(y(x), x) = eval(`/`(`*`(g), `*`(f)), y = y(x))) 

diff(y(x), x) = `+`(`-`(`/`(`*`(`/`(1, 4), `*`(x)), `*`(y(x))))) (1.5)
 

Lösningen i implicit form blir 

`:=`(sol, dsolve(ode, implicit)) 

`+`(`*`(`^`(y(x), 2)), `*`(`/`(1, 4), `*`(`^`(x, 2))), `-`(_C1)) = 0 (1.6)
 

Med liapunovfunktionen 

`:=`(V, `+`(`*`(`/`(1, 4), `*`(`^`(x, 2))), `*`(`^`(y, 2)))) 

`+`(`*`(`/`(1, 4), `*`(`^`(x, 2))), `*`(`^`(y, 2))) (1.7)
 

blir derivatan längs fältet (f,g) 

`:=`(dV, simplify(`+`(`*`(f, `*`(diff(V, x))), `*`(g, `*`(diff(V, y)))))) 

0 (1.8)
 

vilket trivialt visar att (0,0) är en stabil men inte asymptotiskt stabil jämviktspunkt.