Göm meny

TATA82 Examination


The course is examined by a written exam thrice a year: June, August and October

The exam for TATA82 consists of 7 exercises, giving at most 3 marks each. 

Tentamen 2020-08-20 har beslutats att ges som vanlig salstenta på campus (med gles sittning). Beslutet gäller under förutsättning att dekanus, universitetsledningen, regeringen m.m. inte fattar andra beslut som direkt eller indirekt upphäver detta beslut.
It has been decided that the exam 2020-08-20 will be a normal on-location exam on our campus (provided that no counter-decision is made by the dean, the university management, or the government).

The June exams are marked and 67% have passed (9 or more points), of which 21% (at least 12 points) have got a 4, and 9% (16 points or more) have got a 5.

If the Course is examined at distance by an ordinary exam, like the exams in preceding years, the technical solution used by Linköping Univerity to distance examine courses, one of themTATA82, is the program WISEflow (FLOWassign) and only pdf-files (1 per student) will be accepted.
Below you find some information (in Swedish) on how to obtain a pdf-file from your handwritten exam.


Hur gör jag om min papperstenta till en digital tenta för att lämna in med FLOWassign? Kan jag fota av den? Det enklaste sättet att digitalisera en hemtenta som är skriven på papper är att fota av den med en mobiltelefon och göra en PDF med lämplig app. En sådan app är Microsoft Office Lens som finns gratis till både Android och iOS. Följande guide visar i stora drag hur det går till att fota av en tenta med Office Lens och generera en PDF-fil.

Steg 1: Placera din tenta på ett plant underlag med normal rumsbelysning. Öppna Office Lens och rikta in telefonens kamera så att hela sidan syns. Välj kategorin Dokument längst ner och ta en bild.

Steg 2: Office Lens kommer automatiskt att beskära bilden så att enbart sidan kommer med, men du kan om du vill göra manuella justeringar. Klicka på Klart när du är nöjd.

Steg 3: Om du har fler sidor, klicka på Lägg till nere till vänster och upprepa de två föregående stegen för varje ny sida. När du har fotat hela tentan, klicka på Klart.

Steg 4: För att omvandla alla foton till en PDF, klicka på PDF. Välj sedan var du vill spara filen. Du kan ladda upp filen till din OneDrive, eller spara den i telefonen och arbeta vidare med den därifrån.

Det finns många andra gratisalternativ till Office Lens. Sök till exempel på "convert photo to PDF". Testa i god tid innan tentan att du kan genomföra hela kedjan, att fota av ett antal sidor, skapa en PDF och sedan överföra den till datorn, alternativt logga in i WISEflow på telefonen.Sidansvarig: milagros.izquierdo@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-26