Göm meny

93MA41 - Matematik (46-60hp för Gy)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
HT2

Poäng/Credit points:
15hp

Examinator/Examiner:
Lars Alexandersson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-22