Göm meny

93MAV1 - Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (69-75.5hp)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
VT1

Poäng/Credit points:
7,5hp

Examinator/Examiner:
Jonas Bergman Ärlebäck

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursinformationen finns på https://lisam.liu.se alternativt kursen har ingen www-area.
(The course information can be found at https://lisam.liu.se or the course has no web page.)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-22