Göm meny

93MAV7 - Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
HT2

Poäng/Credit points:
7.5hp

Examinator/Examiner:
Jonas Bergman Ärlebäck

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursinformationen finns på https://lisam.liu.se alternativt kursen har ingen www-area.
(The course information can be found at https://lisam.liu.se or the course has no web page.)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-27