Göm meny

9GMA07 - Matematik: Matematikens historia

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
3hp

Examinator/Examiner:
Vladimir Tkatjev

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-22