Göm meny

TAMS36 - Sannolikhetslära (ersatt av TAMS42_HT)

Ämnesområde/Subject area:
Matematisk statistik

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
4 hp

Examinator/Examiner:
Torkel Erhardsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-25