IT Termin 5

IT: Termin 5

Information ht 2018

Terminen innehåller fyra kurser, som alla kopplar ihop teori med praktik, dvs. visar hur man med hjälp av matematik m.m. kan lösa verkliga problem. Begrepp såsom nätverk, kommunikation och säkerhet är viktiga ingredienser i kurserna.

Terminsansvarig: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.

Kurser:
HT1:
Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar, TAOP86, 8hp, tenta, lab, basgr
Mobila nät, TDDD66, 6hp, tenta, lab, inl, basgr
HT2:
Databasteknik, TDDD46, 8hp, tenta, lab, inl, basgr
Reglerteknik, TSRT91, 8hp, tenta, lab, inl, basgr

Vinjetter:
Kurserna innehåller basgruppsarbete baserat på vinjetter rörande ett terminsgemensamt tema med miljöanknytning. Vinjetterna för de olika kurserna nås via kurshemsidorna, men finns även här (vissa är ännu ej uppdaterade för ht 2018): TAOP86, TDDD66, TDDD46, TSRT91.

En röd tråd i vinjetterna är en s.k. laddhybrid, dvs en bil med bensinmotor och elmotor som man kan ladda (t.ex. hemma). Miljöaspekten är givetvis att man vill minska mängden utsläppta föroreningar. Kring detta finns många frågor: Hur ska man köra (vägval, el-/bensindrift) för att minimera utsläppen? Hur ska man ordna beräkningarna som behövs? Vilka data behövs för att göra dessa val och hur ska de lagras? Hur ska man reglera de automatiska system som ingår? Detta avhandlas i basgruppsarbetet, tillsammans andra frågor gällande hur kursernas kunskaper kan användas för att främja hållbar utveckling.

Basgrupper 2017:
Basgrupp 1:

Handledare: Jesper Holmström

ANDERSSON JULIA, CROMSJÖ MIMMI, EDBERG ALEXANDER, FREDRIKSSON FRANZÉN MÅNS, KEYVANPOUR DANIEL, RUNESSON HAMPUS, SANDBERG KRISTOFFER.

Basgrupp 2:

Handledare: Gustav Aaro

BÄCKSTRÖM MADELEINE, CHRISTENSSON MARTIN, KLASSON SEBASTIAN, LINDBLOM MARTIN, SCHMIDT SIMON, TYRÉN NILS, ZEDÉN YVERÅS FELIX.

Basgrupp 3:

Handledare: Oscar Andell

GIRMA ABERA HYAB, HELLBERG TIM, HULTQVIST ANDREAS, HVIDBJERG HANSEN JENS, JÄRPEHULT OSCAR, SEKHON ASHVIR, STRÖM FILIP.

Basgrupp 4:

Handledare: Tobias Löfgren

GYULAI SOFIA, HALLONQVIST LINN, HOLMGREN WILLIAM, JOHANSSON NICLAS, JOSEFSSON ÅGREN FREDRIK, LARSSON NIKLAS, SILVERSVED NICKLAS.

Länkar:
IT-programmets allmänna informationssida är här.


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-07