IT Termin 5

IT: Termin 5

Information ht 2016

Terminen innehåller fyra kurser, som alla kopplar ihop teori med praktik, dvs. visar hur man med hjälp av matematik m.m. kan lösa verkliga problem. Begrepp såsom nätverk, kommunikation och säkerhet är viktiga ingredienser i kurserna.

Terminsansvarig: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.

Kurser:
HT1:
Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar, TAOP86, 8hp, tenta, lab, basgr
Mobila nät, TDDD66, 6hp, tenta, lab, inl, basgr
HT2:
Databasteknik, TDDD46, 8hp, tenta, lab, inl, basgr
Reglerteknik, TSRT91, 8hp, tenta, lab, inl, basgr

Vinjetter:
Kurserna innehåller basgruppsarbete baserat på vinjetter rörande ett terminsgemensamt tema med miljöanknytning. Vinjetterna för de olika kurserna nås via kurshemsidorna, men finns även här (vissa är ännu ej uppdaterade för ht 2016): TAOP86, TDDD66, TDDD46, TSRT91.

En röd tråd i vinjetterna är en s.k. laddhybrid, dvs en bil med bensinmotor och elmotor som man kan ladda (t.ex. hemma). Miljöaspekten är givetvis att man vill minska mängden utsläppta föroreningar. Kring detta finns många frågor: Hur ska man köra (vägval, el-/bensindrift) för att minimera utsläppen? Hur ska man ordna beräkningarna som behövs? Vilka data behövs för att göra dessa val och hur ska de lagras? Hur ska man reglera de automatiska system som ingår? Detta avhandlas i basgruppsarbetet, tillsammans andra frågor gällande hur kursernas kunskaper kan användas för att främja hållbar utveckling.

Basgrupper 2016:
Basgrupp 1:

Handledare: Lovisa Edholm

ALESAND ELIAS, GUSTAFSSON OSKAR, JÖNSSON RASMUS, PAP OSCAR, STERNELING HANNA, WESTBERG SARA

Basgrupp 2:

Handledare: Pontus Hero Ek

ANDERSSON ERIK, ANDERSSON SEBASTIAN, GAVEFALK ERICA, GUSTAVSSON PER, JOHANSSON MARKUS, POLBRATT FILIP

Basgrupp 3:

Handledare: Tova Linder

LINDSTRÖM PER, LUNDBERG ELINA, NILSSON OLAV, NYKVIST CARL, SESTORP ISAK, SJÖSTRAND JOHAN, TORESSON GABRIEL

Basgrupp 4:

Handledare: Anton Silfver

ANDERSSON OSKAR, HELLENBERG RICKARD, LARSSON MARTIN, LEHTO ANDRÉ, PERSSON JESPER, SJÖSTRÖM LINUS

Länkar:
IT-programmets allmänna informationssida är här.


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-14