IT Termin 5

IT: Termin 5

Information ht 2017

Terminen innehåller fyra kurser, som alla kopplar ihop teori med praktik, dvs. visar hur man med hjälp av matematik m.m. kan lösa verkliga problem. Begrepp såsom nätverk, kommunikation och säkerhet är viktiga ingredienser i kurserna.

Terminsansvarig: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.

Kurser:
HT1:
Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar, TAOP86, 8hp, tenta, lab, basgr
Mobila nät, TDDD66, 6hp, tenta, lab, inl, basgr
HT2:
Databasteknik, TDDD46, 8hp, tenta, lab, inl, basgr
Reglerteknik, TSRT91, 8hp, tenta, lab, inl, basgr

Vinjetter:
Kurserna innehåller basgruppsarbete baserat på vinjetter rörande ett terminsgemensamt tema med miljöanknytning. Vinjetterna för de olika kurserna nås via kurshemsidorna, men finns även här (vissa är ännu ej uppdaterade för ht 2017): TAOP86, TDDD66, TDDD46, TSRT91.

En röd tråd i vinjetterna är en s.k. laddhybrid, dvs en bil med bensinmotor och elmotor som man kan ladda (t.ex. hemma). Miljöaspekten är givetvis att man vill minska mängden utsläppta föroreningar. Kring detta finns många frågor: Hur ska man köra (vägval, el-/bensindrift) för att minimera utsläppen? Hur ska man ordna beräkningarna som behövs? Vilka data behövs för att göra dessa val och hur ska de lagras? Hur ska man reglera de automatiska system som ingår? Detta avhandlas i basgruppsarbetet, tillsammans andra frågor gällande hur kursernas kunskaper kan användas för att främja hållbar utveckling.

Basgrupper 2017:
Basgrupp 1:

Handledare: Johan Sjöstrand

HOLMSTRÖM JESPER, LINDSKOG ERIC, STUBBFÄLT ERIK, VOLDSTAD ERIK, WRANG JESPER.

Basgrupp 2:

Handledare: Oskar Gustafsson

ANDELL OSCAR, ANDERSSON ALBIN, BRAGE JONATHAN, HOLMBERG DANIEL, NYBERG VICTOR, PESTREA ANNA.

Basgrupp 3:

Handledare: Anton Silfver

AARO GUSTAV, COMBLER DAVID, ELLGREN ROBIN, GRANBERG NIKLAS, RAGNARSSON SEBASTIAN, ROOS DANIEL.

Basgrupp 4:

Handledare: Sebastian Bångerius

GUSTAFSSON HANNA, JOHANSSON SAMUEL, JONSSON DANIEL, LUNDSTRÖM LINNEA, LÖFGREN TOBIAS, WOJTULEWICZ KAROL.

Länkar:
IT-programmets allmänna informationssida är här.


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-06