Göm meny

Tillgänglighet för courses.mai.liu.se, users.mai.liu.se, conferences.mai.liu.se och projects.mai.liu.se

Här redogör vi för hur Matematiska institutionen, Linköpings universitet, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

courses.mai.liu.se, users.mai.liu.se, conferences.mai.liu.se och projects.mai.liu.se är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från courses.mai.liu.se, users.mai.liu.se, conferences.mai.liu.se och projects.mai.liu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ner på denna sida.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till webmaster@mai.liu.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Domänen courses.mai.liu.se, users.mai.liu.se, conferences.mai.liu.se och projects.mai.liu.se publicerades innan 23 september 2018. Här följer ett urval av många kända tillgänglighetsproblem:

 • Vissa bilder saknar alternativtexter (WCAG 2.4.4).
 • Rubrikstrukturer är felaktiga på vissa ställen.
 • PDF-dokument saknar tillgänglighetsanpassning.
 • Sidorna saknar möjlighet till skärmanpassning.
 • TAB-navigering saknas för vissa funktioner (WCAG 2.4.3).
 • Samma länktitlar används för flera olika destinationer (WCAG 2.4.4).
 • Det saknas beskrivning för iFrame (WCAG 4.1.2).
 • På vissa ställen används HTML att formatera innehållet (WCAG 1.3.1).
 • Video och ljudinspelningar saknar textversioner (WCAG 1.2.1).
 • Vissa bilder saknar tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (WCAG 1.4.3).

Enligt lagen är vi skyldiga att åtgärda tillgänglighetsproblemen på courses.mai.liu.se, users.mai.liu.se, conferences.mai.liu.se och projects.mai.liu.se innan 23 september 2020. Större delen av problemen kommer dock inte att kunna lösas på så kort sikt, och därför åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning.

Oskäligt betungande anpassning

Matematiska institutionen, Linköpings universitet, åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för courses.mai.liu.se, users.mai.liu.se, conferences.mai.liu.se och projects.mai.liu.se. Vi åberopar undantaget på följande grunder:

 • Den domän som utgör courses.mai.liu.se, users.mai.liu.se, conferences.mai.liu.se och projects.mai.liu.se består av en oöverskådlig mängd sidor och dess plattform är föråldrad. Vissa delar har delvis förts över till Linköpings universitets plattform för kursgivning, lisam.liu.se, samt Linköping Electronic University Press, och vår ambition är att det mesta ska föras över dit över tid, eller tas bort, och därmed blir helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • Arbetet med att föra över Matematiska institutionens innehåll till lisam.liu.se och Linköping University Electronic Press, eller tas bort, är så pass stort och tidskrävande att det inte kan bli klart innan den utsatta tidsgränsen 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-21.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-21

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister?

Kan du inte använda delar av vår webbplats? Meddela oss så ser vi till att du får den hjälp du har rätt till! Vi tar tacksamt emot synpunkter på brister som inte beskrivs på denna sida, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven.

* är obligatoriskt fält.

 

Ämne:*

Beskriv problemet:*

Namn:*

E-post:*


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-21