Hide menu

TAMS65 Matematisk Statistik I, fortsättningskurs

Senaste nytt
17-12-21 Hemsidan är uppdaterad.
18-02-05 Punktskattning vid Rektangelfördelning finns nu att ladda ner under Föreläsningar.
Ämnesområde
Matematisk statistik
Poäng
6 hp (4 hp skriftlig tentamen och 2 hp projektuppgift)
Examinator:
Martin Singull
Övriga lärare
I2a/b - Elvin Granat
I2c/d - Nils Jonsson
I2e/f - Björn Runow
Ii2/MAT2 - Xiangfeng Yang
Schema
Timeedit
Administratör
Eija Lidman

Page responsible: martin.singull@liu.se
Last updated: 2018-02-05