Hide menu

TAMS65 Matematisk Statistik I, fortsättningskurs

Ämnesområde
Matematisk statistik
Poäng
6 hp (4 hp skriftlig tentamen och 2 hp projektuppgift)
Examinator:
Zhenxia Liu
Övriga lärare
I2a/b - Christian von Koch
I2c/d - Mattias Thor
I2e/f - Carl Oksanen
Ii2/MAT2 - Albin Folkesson
Schema
Timeedit
Administratör
Eija Lidman

The course will be administered on Lisam.

Page responsible: zhenxia.liu@liu.se
Last updated: 2020-01-15