Hide menu

TAMS65 Matematisk Statistik I, fortsättningskurs (2019)

Ämnesområde
Matematisk statistik
Poäng
6 hp (4 hp skriftlig tentamen och 2 hp projektuppgift)
Examinator:
Martin Singull
Övriga lärare
I2a/b - Marcus Lannhard
I2c/d - Anton Johansson
I2e/f - Emma Hultmark
Ii2/MAT2 - Christian von Koch
Schema
Timeedit
Administratör
Eija Lidman

Kursen kommer att administreras på Lisam.

Page responsible: martin.singull@liu.se
Last updated: 2019-01-17