Göm meny

TANA22 Beräkningsmatematik/ 9AMA01 Matematik: Beräkningsmatematik

Redovisning exam 26/10: 7th November, kl.10:15, Åskådliga rummet and 12th November, kl.12:15, Determinaten

Kom ihåg att hämta era rapporter i återlämningsfacken, ing. 23-25, 1tr, mitt i korridoren ungefär.

Ämnesområde
Beräkningsmatematik
Poäng
8 hp/ 7.5 hp
Kursledare
Andrea Alessandro Ruggiu
Årgång
HT1 2018
Kursstart
Kursen startar måndag 3 sep., kl 13.15 i R36.
Schema
TimeEdit
Samläsning
Kurserna samläses med TANA21 där allt övrigt material och information finns.
TANA22 = TANA21 + extra uppgifter (Laboration 0, miniprojekten 0 och ODE samt en extra föreläsning/lektion).
9AMA01 = TANA21 + extra uppgifter (Laboration 0, miniprojekten 0 samt en extra föreläsning/lektion).

Sidansvarig: andrea.ruggiu@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-09