Göm meny
Kursinformation TAOP61

TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system

Kursinformation 2018

Detta är en kurs ger kunskaper i avancerade optimeringsmetoder för att lösa svåra realistiska problem, som ofta är komplexa och sammansatta av flera olika strukturer.

Ämnesområde: Optimeringslära

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Analys, linjär algebra, Matlab, en grundkurs i optimeringslära.

Schemalagd tid: Föreläsningar 16 h, lektioner 8 h, projektarbete 24 h, presentationer 6 h.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2, Liber. ISBN 978-91-47-12578-4.
Kaj Holmberg: Introduktion till matematiska dekompositionsmetoder för strukturerade optimeringsmodeller (2018). Säljes av Bokakademin, Campus Valla.
Kaj Holmberg: Kompletterande material.

Examination:
Kursen examineras med skriftlig tentamen, 3hp och projektarbete, 3hp.

Kursböckerna samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursböckerna får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Kursadministration:
Examinator, föreläsningar: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 282867.
Lektioner, labhandledning: Björn Morén, bjorn.moren@liu.se, 284012.

Schema: Timeedit

Hemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP61/index.html


Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2018-08-29