Göm meny

TATA44 - Vektoranalys

Ämnesområde/Subject area:
Matematik och tillämpad matematik

Läsperiod/Study period:
HT1

Poäng/Credit points:
4hp

Examinator/Examiner:
Peter Basarab-Horwath

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-21