Göm meny

Matematisk statistik

9GMA05 Matematik: statistik för Lärarutbildning
TAIU06 Matematisk statistik för Ingenjörsutbildning
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för Design och produktutveckling
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för EMM (Energi, Miljö, Management)
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för M-programmet
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för Ingenjörsutbildning
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för Medicinsk teknik
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för Yi-programmet
TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs för Y-programmet
TAMS15 Matematisk statistik I, grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y-programmet
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs) för D-programmet
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs) för IT-programmet
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs) för Yi-programmet
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs) för Y-programmet
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för D-programmet
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för Medicinsk teknik
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för Yi-programmet
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs för Y-programmet
TAMS27 Matematisk statistik för D-programmet
TAMS28 Matematisk statistik för KB-programmet
TAMS28 Matematisk statistik för TB-programmet
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Ii-programmet
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för I-programmet
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Y-programmet
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS32 Stokastiska processer för D-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för Ii-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för I-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för IT-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för Y-programmet
TAMS32 Stokastiska processer för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS36 Sannolikhetslära för IT-programmet
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik för KB-programmet
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik för TB-programmet
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik för Y-programmet
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Ii-programmet
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för I-programmet
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Medicinsk teknik
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Y-programmet
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS42 Probability and Statistics för D-programmet
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Ii-programmet
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för I-programmet
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y-programmet
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Ii-programmet
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för I-programmet
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs för Ii-programmet
TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs för I-programmet

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24