Göm meny

IT-programmet

TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs)
TAMS32 Stokastiska processer
TAMS36 Sannolikhetslära
TANA09 Datatekniska beräkningar
TANA15 Numerisk linjär algebra
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TAOP86 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar
TATA24 Linjär algebra
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA55 Abstrakt algebra
TATA64 Grafteori (ges ej varje år)
TATA76 Flervariabelanalys
TATA79 Inledande matematisk analys

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24