Göm meny

Yi-programmet

TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs)
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TATA14 Matematisk kommunikation (utgått, ersätts av TSIT04)
TATA24 Linjär algebra
TATA34 Analys, överkurs
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA43 Flervariabelanalys
TATA44 Vektoranalys
TATA45 Komplex analys
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA57 Transformteori
TATM79 Matematisk grundkurs

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-22