Göm meny

Yi-programmet

TAMS14 Sannolikhetslära,grundkurs
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs)
TAMS24 Statistisk teori,grundkurs
TANA21 Beräkningsmatematik
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TATA24 Linjär algebra
TATA34 Analys, överkurs
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA43 Flervariabelanalys
TATA44 Vektoranalys
TATA45 Komplex analys
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA57 Transformteori
TATM38 Matematiska modeller i biologi
TATM79 Matematisk grundkurs

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24