Göm meny

Matematisk-naturvetenskaplig utbildning

NMAA06 Analys i en variabel (för kemi)
NMAA07 Matematik, fortsättningskurs (för kemi)
NMAA17 Matematik (för biologi)
TAMS15 Matematisk statistik I, grundkurs
TAMS17 Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs)
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (Vartannatårskurs)
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller
TAMS32 Stokastiska processer
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik
TAMS39 Multivariat statistik (Vartannatårskurs)
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs)
TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs
TANA15 Numerisk linjär algebra
TANA22 Beräkningsmatematik (samläses med TANA21)
TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer
TANA81 Matematikprojekt
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs)
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs
TAOP34 Optimering av stora system
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system
TAOP87 Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs)
TATA24 Linjär algebra
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år)
TATA32 Diskret matematik
TATA34 Analys, överkurs
TATA40 Matematiska utblickar
TATA41 Envariabelanalys 1
TATA42 Envariabelanalys 2
TATA43 Flervariabelanalys
TATA44 Vektoranalys
TATA45 Komplex analys
TATA49 Geometri med tillämpningar
TATA53 Linjär algebra, överkurs
TATA54 Talteori
TATA55 Abstrakt algebra
TATA57 Transformteori
TATA64 Grafteori (ges ej varje år)
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system
TATA72 Matematisk fördjupning
TATA73 Matematisk fördjupning fk
TATA74 Differentialgeometri (ges ej varje år)
TATA77 Fourieranalys
TATM79 Matematisk grundkurs
TATM85 Funktionalanalys

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24