Göm meny

MAI0098 Matrix Analysis


This is a course aimed at Ph.D. students at several departments and supported by the Board of Postgraduate Studies, LiTH.


Some 100 students have followed the course in 2010, 2013, 2015 or 2017, 85% of them Ph.D. students from nine different departments, and 15% M.Sc. students from four different master's programs.

The course is given September - December  2020

Schedule. Period 1 (Sept.-Oct.) : Wednesdays 10-12 ;   period 2 (Nov.-Dec.) : Thursdays 10-12
See details on course information page

If you plan to participate, send an email to Göran Bergqvist.


Course code for master's students:   TA1004 (not currently visible in LiU study info)
Information in Swedish for M.Sc. students: Kursen ges ht 2020 över period 1 och 2. Den kan läsas av
mastersstudenter med TATA53 Linjär algebra överkurs (eller motsvarande) som förkunskaper. Anmälan måste göras som "Komplettering av kursanmälan", välj där först MAI och sedan Jesper Thorén.


Subject area
        Mathematics and Applied Mathematics

Credit points
        8 hp

Examiner
        Göran Bergqvist


Sidansvarig: goran.bergqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-07