Göm meny

BML301 Matematik 3C för basår

Kursinformation

Under kursen kommer information och material att finnas i kursrummmet i Lisam.
Du kan se vissa delar då du har ditt tillfälliga LiU-ID och får tillgång till övrigt när du är registrerad på kursen.

Innan Basåret startar:
Börja med att läsa igenom "Instruktion till repetitionsuppgifter".
Gör detta vare sig du tänker jobba med repetitionsuppgifter eller inte.

"Instruktion till repetitionsuppgifter", pdf.

Repetitionsuppgifter, pdf.   Spara gärna en kopia eller skriv ut häftet.
Uppgifterna är tänkta att vara en repetition av det du mött på gymnasiet
med fokus på vad som behövs för att tillgodogöra dig höstens mattekurs.

Kursstart:
Kursen startar 2023 måndagen den 28 augusti. kl 8 med föreläsning i C2,
salen ligger i C-huset, karta.
Vid detta tillfälle delas kursinformatiion, föreläsningsplan och lektionsplanering ut.
Kursen går på helfart de första veckorna, så det är mycket viktigt att du skaffar kurslitteraturen
och kommer igång att arbeta med kursinnehållet redan första dagen.

Kursplan:
Till kursplanen i "Studieinfo"


Sidansvarig: Micaela Bergfors
Senast uppdaterad: 2023-08-21