IT Termin 5

IT: Termin 5

Information ht 2019

Terminen innehåller fyra kurser, som alla kopplar ihop teori med praktik, dvs. visar hur man med hjälp av matematik m.m. kan lösa verkliga problem. Begrepp såsom nätverk, kommunikation och säkerhet är viktiga ingredienser i kurserna.

Terminsansvarig: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.

Kurser:
HT1:
Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar, TAOP86, 8hp, tenta, lab, basgr
Mobila nät, TDDD66, 6hp, tenta, lab, inl, basgr
HT2:
Databasteknik, TDDD46, 8hp, tenta, lab, inl, basgr
Reglerteknik, TSRT91, 8hp, tenta, lab, inl, basgr

Vinjetter:
Kurserna innehåller basgruppsarbete baserat på vinjetter rörande ett terminsgemensamt tema med miljöanknytning. Vinjetterna för de olika kurserna nås via kurshemsidorna, men finns även här (vissa är ännu ej uppdaterade för ht 2019): TAOP86, TDDD66, TDDD46, TSRT91.

En röd tråd i vinjetterna är en s.k. laddhybrid, dvs en bil med bensinmotor och elmotor som man kan ladda (t.ex. hemma). Miljöaspekten är givetvis att man vill minska mängden utsläppta föroreningar. Kring detta finns många frågor: Hur ska man köra (vägval, el-/bensindrift) för att minimera utsläppen? Hur ska man ordna beräkningarna som behövs? Vilka data behövs för att göra dessa val och hur ska de lagras? Hur ska man reglera de automatiska system som ingår? Detta avhandlas i basgruppsarbetet, tillsammans andra frågor gällande hur kursernas kunskaper kan användas för att främja hållbar utveckling.

Basgrupper 2017:
Basgrupp 1:

Handledare: Anna Pestrea

Berghäll Emily, Blåberg Anton, Elgh Jesper, Kronberg Erik, Lindahl Gustav, Persson Stephanie, Planken Jerome.

Basgrupp 2:

Handledare: William Holmgren

Abdul Latif Rami, Bergström Anna, Christensen Weistrand Erica, Ekblad Carl, Henriksson Matteus, Kallhauge Jonas, Thor Ludvig.

Basgrupp 3:

Handledare: Hampus Runesson

Boström Linus, Bruhner Carl, Engström Ericsson Matilda, Fällman Theodor, Lindström Niklas, Ryrberg Sophie, Vogel Albin.

Basgrupp 4:

Handledare: Karol Wojtulewicz

Flinck Lindström Sebastian, Goltsis Alexandra, Linnarsson Oscar, Moströ m Mathilda, Wendt Henrik, Wetterberg Marcus.

Länkar:
IT-programmets allmänna informationssida är här.


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29