IT Termin 5

IT: Termin 5

Information ht 2020

Terminen innehåller fem kurser, som alla kopplar ihop teori med praktik, dvs. visar hur man med hjälp av matematik m.m. kan lösa verkliga problem. Begrepp såsom nätverk, kommunikation och säkerhet är viktiga ingredienser i kurserna.

Terminsansvarig: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.

Kurser:
HT1:
Optimering för IT, TAOP89, 8hp, tenta, lab, basgr
Sannolikhetslära och statistik, grundkurs, TAMS42, 6hp, tenta, lab
Mobila nät, TDDE48, 4hp, tenta, lab, inl
HT2:
Databasteknik, TDDD37, 6hp, tenta, lab, inl
Reglerteknik, TSRT19, 6hp, tenta, lab, inl

Vinjetter:
Kurserna innehåller basgruppsarbete baserat på vinjetter rörande ett terminsgemensamt tema med miljöanknytning. Vinjetterna för de olika kurserna nås via kurshemsidorna, men finns även här (dessa är de gamla, som gällde 2019, uppdatering sker inom kort): TAOP86, TAMS42, TDDD66, TDDD46, TSRT91.

En röd tråd i vinjetterna är en s.k. laddhybrid, dvs en bil med bensinmotor och elmotor som man kan ladda (t.ex. hemma). Miljöaspekten är givetvis att man vill minska mängden utsläppta föroreningar. Kring detta finns många frågor: Hur ska man köra (vägval, el-/bensindrift) för att minimera utsläppen? Hur ska man ordna beräkningarna som behövs? Vilka data behövs för att göra dessa val och hur ska de lagras? Hur ska man reglera de automatiska system som ingår? Detta avhandlas i basgruppsarbetet, tillsammans andra frågor gällande hur kursernas kunskaper kan användas för att främja hållbar utveckling.

Basgrupper 2020:
Basgrupp 1:

Handledare: Mathilda Moström

Bertmar, Sofia, Ekblad, Alice, Gallon, Clara, Gerhardsen, Johanna, Larsson, Tom, Pertoft, Simon, Wahlgren, Alex.

Basgrupp 2:

Handledare: Ludvig Thor

Abdel-Halim, Adam, Engström Heino, Otto, Erlingsson, Mattias, Johansson, Richard, Kjell, Edvin, Käll, Linus, Laukka, Lucas.

Basgrupp 3:

Handledare: Henrik Wendt

Fransson, Carl, Gärdin, Christoffer, Magnusson, Anton, Melkstam, Vilhelm, Nyberg, Adam, Terve, Carl, Thorn, Joakim.

Basgrupp 4:

Handledare: Markus Wetterberg

Danielsson, Max, Frisenfelt, Sebastian, Höglund, Anna, Mineur, Julia, Shnouda, George, Södereng, Rebecca, Öknegård Enavall, Isabell.

Länkar:
IT-programmets allmänna informationssida är här.


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-06