IT Termin 5

IT: Termin 5

Information ht 2023

Terminen innehåller fem kurser, som alla kopplar ihop teori med praktik, dvs. visar hur man med hjälp av matematik m.m. kan lösa verkliga problem. Begrepp såsom nätverk, kommunikation och säkerhet är viktiga ingredienser i kurserna.

Terminsansvarig: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.

Kurser:
HT1:
Optimering för IT, TAOP89, 8hp, tenta, lab, basgr
Sannolikhetslära och statistik, grundkurs, TAMS42, påbörjas
Mobila nät, TDDE48, 4hp, tenta, lab, inl
HT2:
Sannolikhetslära och statistik, grundkurs, TAMS42, 6hp, tenta, lab, fortsätter
Databasteknik, TDDD37, 6hp, tenta, lab, inl
Reglerteknik, TSRT19, 6hp, tenta, lab, inl

Vinjetter:
Kurserna innehåller basgruppsarbete baserat på vinjetter rörande ett terminsgemensamt tema med miljöanknytning. Formellt tillhör vinjetterna Optimeringskursen, men de berör de olika kurserna, och nås via kurshemsidorna, men finns även här: TAOP89, TAMS42, TDDE48, TDDD46, TSRT91.

En röd tråd i vinjetterna är en s.k. laddhybrid, dvs en bil med bensinmotor och elmotor som man kan ladda (t.ex. hemma). Miljöaspekten är givetvis att man vill minska mängden utsläppta föroreningar. Kring detta finns många frågor: Hur ska man köra (vägval, el-/bensindrift) för att minimera utsläppen? Hur ska man ordna beräkningarna som behövs? Vilka data behövs för att göra dessa val och hur ska de lagras? Hur ska man reglera de automatiska system som ingår? Detta avhandlas i basgruppsarbetet, tillsammans andra frågor gällande hur kursernas kunskaper kan användas för att främja hållbar utveckling.

Basgrupper 2022:
Basgrupp 1:

Handledare: Oliver Börjesson

Bonnedahl Simon, Bruno Elias, Christensson Martin, Jansson Elin, Nilsén Hanna, Söderström Fredrik, Ulander Zebastian

Basgrupp 2:

Handledare: Inge Hansson

Andersson Daniel, Attin Arvid, Kym Julia, Lidberg Erik, von Axelson Johan, Ödquist Klara

Basgrupp 3:

Handledare: Linn Petersson

Bergström Matilda, Durgaryan Gor, Hjelm Oscar Peter, Lindeborg Andreas, Löf Ludvig, Stattin Alice

Basgrupp 4:

Handledare: Henrik Rehn

De Paz Edwin, Duckert Karlsson Karl, Haernfelt Tove, Havluciyan Silva, Odermalm Josefin, Olsson Anton, Svensson Magnusson Jon

Basgrupp 5:

Handledare: Alexander Vibom

Friberg Simon, Hall Isak, Ingemarsson Lukas Olof, Sternberg Amanda, Styfberg Max, Wiklund Sofie

Länkar:
IT-programmets allmänna informationssida är här.


Sidansvarig: kaj.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-31