Göm meny

TAMS27 Kursinformation

KURSENS INRIKTNING

Matematisk statistik  innehåller både sannolikhetslära och statistisk teori. I sannolikhetslära  konstruerar man  och analyserar modeller för mätresultat som påverkas av slumpen, medan  man   i statistisk teori med hjälp av uppmätta värden drar slutsatser om slumpmodellen och verkligheten bakom den. Sannolikhetsteorin är en matematisk disciplin som behandlar olika metoder för att beskriva och kvantifiera osäkerhet. Fundamenten för sannolikhetsteorin är Kolmogorovs axiom, mängdläran och kombinatoriken. I synnerhet studeras utfall och händelser i ett utfallsrum, ofta i termer av sannolikhetsfördelningar.

MÅL OCH KURSINNEHÅLL

Se kurs TAMS27 i studieinfo.

UNDERVISNINGENS ORGANISATION

Undervisningen sker i form av teorigenomgångar/föreläsningar och lektioner. Uppdelningen mellan föreläsningar och lektioner framgår av schemat.  Vid föreläsningarna sker genomgång av teoriavsnitt varvat med tillämpningsexempel. På lektionerna tränar man på att lösa problem självständigt, men med viss handledning. I undervisningsplanen anges också hemuppgifter, vilket betonar vikten av självständigt arbete med problemlösning för att uppnå ett gott tentamensresultat. Kursens olika avsnitt bygger ofta på att man behärskar det föregående.

LÄRARE

Kursansvarig/examinator/föreläsare: Jörg-Uwe Löbus

Lektion D2.a: Jörg-Uwe Löbus
Lektion D2.b: Zhenxia Liu

EXAMINATION

För att få slutbetyg på kursen krävs en godkänd tentamen. En tentamen omfattar sex uppgifter vardera värda tre poäng. Betygsgränserna är
18-15: 5
14.5-11.5: 4
11-8: 3
7.5-0: U.

Tillåtna hjälpmedlen vid tentamina i matematisk statistik är Formelsamling i matematisk statistik utgiven av matematiska institutionen samt miniräknare och ett ytterligare formelblad (ett blad med text på båda sidorna). Formelbladet skriver man själv. Formelbladet kan vara handskrivet eller datorskrivet. Sitt eget formelblad sprider man inte. Alla matematiska formler är tillåtna på formelbladet. Lösningar till övningsuppgifter eller gamla tentauppgifter är inte tillåtna på formelbladet.

Tentamensvisning: Varje tentamen visas en gång. Skrivningarna finns i MAI:s reception (hus B, ing 21-23, bv, A-korridoren) för visning och avhämtning under granskningstiden. Därefter arkiveras skrivningarna under ett år och den som vill hämta ut sin tentamen under arkiveringstiden beställer fram den genom att fylla i en särskild blankett som finns tillgänglig i receptionen. Försök hämta din tentamen under granskningstiden, det underlättar för alla!

FÖRKUNSKAPER

Goda kunskaper från matematikkurserna underlättar. Vi utnyttjar analys och algebra, speciellt integraler, serier och matriskalkyl.

NÅGRA ORD OM ANVÄNDNINGEN AV MATEMATISK STATISTIK

Ämnet underlättar förståelsen av andra ämnen vid högskolan som exempelvis fysik, kemi, signalteori och reglerteknik. Större experimentella undersökningar inom alla ämnesområden sammanfattas som regel i en statistisk analys. Inom områden som biologi, bioinformatik, ekologi, kemiteknik, medicin, miljöteknik och biologiskt-tekniska processystem används matematiska modeller som utnyttjar sannolikhetsteori och statistisk analys.

VÄLKOMNA TILL KURSEN!

Sidansvarig: jorg-uwe.lobus@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29