Göm meny

TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller

Ämnesområde
Matematisk statistik

Poäng
6 hp

Examinator
Docent Dr. Jörg-Uwe Löbus

Schema
Timeedit

Sidansvarig: jorg-uwe.lobus@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-21