Göm meny

TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller

Ämnesområde
Matematisk Statistik

Poäng
6 hp

Examinator
Torkel Erhardsson

Schema
Timeedit

Sidansvarig: torkel.erhardsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-17