Hide menu

TAMS65 Matematisk Statistik I, fortsättningskurs

The exam on Wednesday, 2020-03-25(14:00-18:00) will be a HomeExam.
I will release the exam problems at 13:55 on 2020-03-25.
2020-03-25 Exam Problems
Instruction to submit the HomeExam on 2020-03-25 (14:00-18:00)
 • Note that cooperation with other people is not allowed! As with other examinations, all suspicions of cheating will be reported to the Disciplinary Board.
 • On EVERY page of your solutions papers, you need to write down: the course code (which is TAMS65), your name and your personal number.
 • Once you are done, you need to fotocopy or scan EVERY page of your solutions papers, then send to the following email adress: mai-tenta@mai.liu.se
 • When you send the email: make sure that the total size of the attachments is not more than 25 MB (otherwise it will not work). Also make sure that the potocopies or scanns are clearly readible.
 • When you send the email: the subject is in the form "TAMS65 name personal number", such as: TAMS65 Anna Andersson 900101-0000
 • When you send the email: make sure that you send within half an hour after the exam finishes (namely you need to send the email before 18:30 on 2020-03-25).
 • When you send the email: if you have extended writing time, you must submit the exam no later than half an hour after the extended writing time ends.
 • Note that due to the current situation, the correction time can be longer than normal.
Instruktion för att lämna in HomeExam den 2020-03-25 (14: 00-18: 00)
 • Observera att samarbete med andra personer inte är tillåtet! Precis som vid övriga examinationer kommer all misstanke om fusk att anmälas till disciplinnämnden.
 • Märk varje blad med kurskod(TAMS65), namn och personnummer.
 • Då du är klar med tentan så fotograferar du varje sida (eller scannar sidorna), och skickar bilderna i ett mejl till följande e-postadress: mai-tenta@mai.liu.se
 • Observera att mejlet inte får vara större än 25 MB (annars kommer det inte fram). Kontrollera även att bilderna är så pass tydliga att text och symboler går att läsa; annars kan vi inte rätta tentan.
 • Det är också viktigt att du i ämnesraden på ditt mejl skriver kurskod, namn och personnummer så att vi kan identifiera tentan. T ex, TAMS65 Anna Andersson 900101-0000
 • Du måste ha skickat in tentan senast en halvtimme efter tentatidens slut (skicka in före 18:30, 2020-03-25).
 • Har du förlängd skrivtid så gäller det att du skickar in tentan senast en halvtimme efter den förlängda skrivtidens slut.
 • Notera att på grund av den rådande situationen så kan rättningstiden blir längre än normalt.
Ämnesområde
Matematisk statistik
Poäng
6 hp (4 hp skriftlig tentamen och 2 hp projektuppgift)
Examinator:
Zhenxia Liu
Övriga lärare
I2a/b - Christian von Koch
I2c/d - Mattias Thor
I2e/f - Carl Oksanen
Ii2/MAT2 - Albin Folkesson
Schema
Timeedit
Administratör
Eija Lidman

The course will be administered on Lisam.

Page responsible: zhenxia.liu@liu.se
Last updated: 2020-03-25