Göm meny

TAOP24 Course literature


  • Jan Lundgren, Mikael Rönnqvist och Peter Värbrand:
    Optimeringslära (Studentlitteratur 2008) ISBN: 9789144053141

    or its English version: Optimization (Studentlitteratur 2010) ISBN: 9789144053080

  • M Henningsson, Jan Lundgren, Mikael Rönnqvist och Peter Värbrand:
    Optimeringslära - Övningsbok (Studentlitteratur 2008) ISBN: 9789144053127 (Errata)

  • or its English version: Optimization - Exercises (Studentlitteratur 2010) ISBN: 9789144053103

  • Copies of lecture slides and some extra materials (see Lectures in the menue)


Sidansvarig: oleg.burdakov@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29