Göm meny
Kursinformation TAOP33

TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs

Kursinformation 2019

Ämnesområde: Optimeringslära

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Linjär algebra, Diskret matematik, Datastrukturer och algoritmer, Matlab.

Timplan: Föreläsningar 16 h, lektioner 14 h, laborationer 10 h.

För en närmare beskrivning av kursinnehållet, se undervisningsplanen.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2, Liber. ISBN 978-91-47-12578-4. (Det är stor skillnad mellan upplaga 2 och upplaga 1.)
Errata (fel i boken). Läsanvisningar till boken.

Laborationsinformation samt ev. extramaterial kommer att göras tillgängligt via denna sida under kursens gång.

Examination:
Tentamen är skriftlig och omfattar 40 poäng. Gränsen för godkänt är normalt 16 poäng.

Kursboken samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursboken får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Vad gäller redovisning av laborationer, se laborationsinformationen.

Kursadministration:
Examinator, föreläsare: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 282867.
Lektionsassistenter: Roghayeh Hajizadeh, roghayeh.hajizadeh@liu.se.
William Lövfors, william.lovfors@liu.se.

Schema: Timeedit

Hemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP33/

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2019-11-29