Göm meny
Kursinformation TAOP33

TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs

Kursinformation 2022

Denna information gäller fram till 2022. Efter sommaren 2023 har kursen en ny examinator. Information finns numera i Lisam. Vissa saker här är dock fortfarande relevanta. Innehållet i kursen har i princip inte ändrats.

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Linjär algebra, Diskret matematik, Datastrukturer och algoritmer, Matlab.

Timplan: Föreläsningar 14 h, lektioner 12 h, laborationer 10 h.

För en närmare beskrivning av kursinnehållet, se undervisningsplanen.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2, Liber. ISBN 978-91-47-12578-4. (Det är stor skillnad mellan upplaga 2 och upplaga 1.)
Errata (fel i boken). Läsanvisningar till boken.

Laborationsinformation samt ev. extramaterial kommer att göras tillgängligt via denna sida under kursens gång.

Examination:
Tentamen är skriftlig och omfattar 40 poäng. Gränsen för godkänt är normalt 16 poäng.

Kursboken samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursboken får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Vad gäller redovisning av laborationer, se laborationsinformationen.

Kursadministration:
Examinator: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.
Föreläsare, lektions- och labassistent: Roghayeh Hajizadeh, roghayeh.hajizadeh@liu.se, 013-281654.

Schema: Timeedit

Hemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP33/

Distans:
Kursen har under pandemin givits på distans, med hjälp av ett större antal filmer. Information om detta återfinns här och är till största delen fortfarande relevant (förutom exakta datum). Filmerna kan fortfarande hjälpa inlärningen.

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2023-09-01