Göm meny
Kursinformation TAOP61

TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system

Kursinformation 2020

Kursen kommer nu att ges på distans, vilket innebär stora skillnader mot hur det brukar vara. Kursens innehåll ändras dock inte. Det blir mycket självverksamhet: titta på fö-bilder, titta på filmer, läsa bok, räkna exempel. Information och material kommer att dyka upp här efter hand. En detaljerad plan kommer att finns under Distans i menyn till vänster.

Detta är en kurs där kunskaper i avancerade optimeringsmetoder används för att lösa svåra realistiska problem, som ofta är komplexa och sammansatta av flera olika strukturer. Den innehåller en hel del relativt självständigt projektarbete.

Ämnesområde: Optimeringslära

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Analys, linjär algebra, Matlab/Python, en grundkurs i optimeringslära.

Schemalagd tid: Föreläsningar 12 h, lektioner 10 h, projektarbete 24 h, presentationer 6 h.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2.
Kaj Holmberg: Introduktion till matematiska dekompositionsmetoder för strukturerade optimeringsmodeller (2019). Säljes av Bokakademin, Campus Valla.
Kaj Holmberg: Kompletterande material.

Examination:
Kursen examineras med skriftlig tentamen, 3hp och projektarbete, 3hp. Graderade betyg ges enbart på tentamen.

Kursböckerna samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursböckerna får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Kursadministration:
Examinator, föreläsningar: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 282867.
Lektioner, labhandledning: Björn Morén, bjorn.moren@liu.se, 284012.

Schema: Timeedit

Hemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP61/index.html


Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2020-10-06