Göm meny

TAOP87 Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs)

Ämnesområde
Optimeringslära

Poäng
6 hp

Examinator
Torbjörn Larsson

Schema
Timeedit

Sidansvarig: torbjorn.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-29