Göm meny
Kursinformation TAOP89

TAOP89 Optimering för IT

Kursinformation 2021

Detta är en grundkurs i optimeringslära för IT-studenter. Det är en något modifierad variant av TAOP86. Kursen kommer nu att ges på distans, vilket innebär stora skillnader mot hur det brukar vara. Kursens innehåll ändras dock inte pga detta. Det blir mycket självverksamhet: titta på fö-bilder, titta på filmer, läsa bok, räkna exempel. En detaljerad plan finns under Distans i menyn till vänster eller här.

Ämnesområde: Optimeringslära

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Linjär algebra, Diskret matematik, Datastrukturer och algoritmer.

Timplan: Föreläsningar 18 h, lektioner 20 h, laborationer 12 h.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2, Liber. ISBN 978-91-47-12578-4. (Det är stor skillnad mellan upplaga 2 och upplaga 1.)
Errata (fel i boken). Läsanvisningar till boken.
Kaj Holmberg: Grön optimering.

Laborationsinformation samt ev. extramaterial kommer att göras tillgängligt via denna sida under kursens gång.

Examination:
Kursen examineras med skriftlig tentamen, 4hp, laborationer, 2hp, och basgruppsarbete, 2hp. Tentamen är skriftlig och omfattar 40 poäng. Gränsen för godkänt är normalt 16 poäng.

Kursboken samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursboken får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Kursadministration:
Examinator, föreläsare: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.
Lektions- och labassistent: ??

Schema: Timeedit

Terminens hemsida:
Information om termin 5 finns på: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP86/IT-termin5

Kurshemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP86/index.html


Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2021-08-26