Göm meny
Kursinformation TAOP89

TAOP89 Optimering för IT

Kursinformation 2023

Detta är en grundkurs i optimeringslära för IT-studenter.

Ämnesområde: Tillämpad matematik: Optimeringslära

Mer information om kursen återfinnes här.

Förkunskaper: Linjär algebra, Diskret matematik, Datastrukturer och algoritmer.

Timplan: Föreläsningar 20 h, lektioner 20 h, laborationer 12 h.

Kurslitteratur:
Kaj Holmberg: Optimering (2018) upplaga 2, Liber. ISBN 978-91-47-12578-4. (Det är stor skillnad mellan upplaga 2 och upplaga 1.)
Errata (fel i boken). Läsanvisningar till boken.
Kaj Holmberg: Grön optimering.

Examination:
Kursen examineras med skriftlig tentamen, 4hp, laborationer, 2hp, och basgruppsarbete, 2hp. Tentamen är skriftlig och omfattar 40 poäng. Gränsen för godkänt är normalt 16 poäng.

Kursboken samt miniräknare är tillåtna hjälpmedel på tentamen. Kursboken får innehålla anteckningar. Andra elektroniska hjälpmedel såsom datorer, personsökare och mobiltelefoner är inte tillåtna. Lösa anteckningar och andra skriftliga hjälpmedel är inte tillåtna.

Kursadministration:
Examinator, föreläsare, lektioner, labbar: Kaj Holmberg, kaj.holmberg@liu.se, 013-282867.

Schema:Timeedit

Terminens hemsida:
Information om termin 5 finns på: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP86/IT-termin5

Kurshemsida:
Uppdaterad information om kursen finns på kursens hemsida: http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP86/index.html

Distans:
Kursen har under pandemin givits på distans, med hjälp av ett större antal filmer. Information om detta återfinns här och är till största delen fortfarande relevant (förutom exakta datum). Filmerna kan fortfarande hjälpa inlärningen.

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2023-09-04