Göm meny

TATA32 Diskret Matematik

Tentamen 2020-08-26 har beslutats att ges som vanlig salstenta på campus (med gles sittning). Beslutet gäller under förutsättning att dekanus, universitetsledningen, regeringen m.m. inte fattar andra beslut som direkt eller indirekt upphäver detta beslut.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
8 hp

Examinator
Milagros Izquierdo

Mål
Att ge de grundkunskaper i diskret matematik som behövs i senare matematik, naturvetenskap, programmering, teoretisk datalogi, databasteori och digitalteknik. Den studerande ska efter kursen kunna:
förstå och tillämpa märglärans språk och lagar
formulera och lösa kombinatoriska problem, samt tillämpa dem
använda induktionsprincipen som bevisföring
identifiera ekvivalensrelationer och partialordningar
lösa linjära differensekvationer
förstå heltalsaritmetik och dess tillämpningar
behärska moduläraritmetik samt tillämpa den på kryptering
olika begrepp i gradteori och deras tillämpningar, bl.a. i optimering

Organisation
Undervisning består av 40 h föreläsningar och 36 h lektioner.
Kursen är på 8 hp, vilket motsvarar  213 timmar studier, fördelat på 76 kontakttimmar och 137 timmar självstudier. 

Visning av tentamen 2020-01-15 sker tisdagen 4/2 kl. 12.00-12.30 i examinators rum (3A:655), B-huset ingång 21-23, A-korridor, en trappa upp.

Schema
Timeedit

Sidansvarig: milagros.izquierdo@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-26