Göm meny

TATA32 Diskret Matematik (och ETE373)

Ämnesområde
Matematik

Poäng
8 hp

Examinator
Milagros Izquierdo

Mål
Efter avslutat kurs ska studenten kunna kommunicera, tillämpa, modellera och lösa problem genom att använda de relevanta begrepp och metoder som ingår i kursen (se kursinnehållet

Innehåll
  • Kombinatorik: Permutationer och kombinationer. Principen för inklusion och exklusion med tillämpningar i modellering. Duvslagsprincipen. Mängder
  • Rekursion: Rekursiva ekvationer och avbildningar. Linjära rekursiva ekvationer och system av linjära rekursiva ekvationer
  • Talteori: Delbarhet. Linjära diofantiska ekvationer. Modulär aritmetik. RSA-kryptosystem. Relationer
  • Grafer: Grafer, nätverk och relationer. Träd med tillämpningar. Bipartita grafer med tillämpningar. Planära grafer. Färgningar med tillämpningar.

Organisation
Undervisning består av 36 h föreläsningar och 36 h lektioner.
Kursen är på 8 hp, vilket motsvarar  213 timmar studier, fördelat på 76 kontakttimmar och 137 timmar självstudier. 
Schema
Timeedit

Sidansvarig: milagros.izquierdo@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-01