Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14   Fö 15   Fö 16

TATA42 Envariabelanalys 2: Föreläsningsvideor

(Kursens hemsida)   (Kursmaterial för I, Ii och Lärare)

Upplägg

Föreläsningar

 1. Taylorutvecklingar, elementära Maclaurinutvecklingar
 2. Tillämpningar av Maclaurinutvecklingar med restterm i ordoform
 3. Tillämpningar av Lagranges form på resttermen
 4. Uppföljning/repetition av kapitel 8
 5. Differentialekvationer av första ordningen, integralekvationer
 6. Linjära differentialekvationer av högre ordning, del I
 7. Linjära differentialekvationer av högre ordning, del II
 8. Uppföljning/repetition av kapitel 9
 9. Generaliserade integraler
 10. Numeriska serier
 11. Konvergens av potensserier, termvis derivering och integrering
 12. Potensserielösningar till differentialekvationer, Maclaurinserier
 13. Uppföljning/repetition av kapitel 10 / GNP
 14. Plan area, kurvlängd, volym
 15. Rotationsarea, tyngdpunkt
 16. Några avslutande genomräknade exempel

Start   Fö 1   Fö 2   Fö 3   Fö 4   Fö 5   Fö 6   Fö 7   Fö 8   Fö 9   Fö 10   Fö 11   Fö 12   Fö 13   Fö 14   Fö 15   Fö 16