Göm meny

TATA42 Envariabelanalys 2

Inför kursstart VT2 2020 (distansläge)

I sidomenyn (till vänster normalt sett) kan ni finna länkar (under kursmaterial) till den sida som berör det program ni studerar på. Där hittar ni programspecifik information om hur kursen kommer genomföras nu i VT2.


Tentamen 2020-06-05:

Nedan lägger vi löpande upp information om den kommande tentan (vi vet således inte mer än det som framgår nedan).
  • Tentamen kommer ges som hemtenta via systemet WISEflow. Man måste därför vara anmäld för att ha möjlighet att delta (det går inte att göra en sen anmälan via examinator eller på annat sätt).
  • Efter att anmälningstiden gått ut får alla anmälda ett mail med instruktioner för hur tentamen i WISEflow kommer fungera.
  • Man behöver inte ha tillgång till något kursrum i Lisam. Det räcker att vara anmäld till tentan, då kommer man att kunna komma åt tentan i WISEflow. (Och all kursinformation finns öppet tillgänglig här på kurshemsidan, så det behöver man inte heller tillgång till kursrum för.)
  • De studenter som är berättigade till förlängd skrivtid kommer att få detta inlagt i WISEflow. Detta hanteras av Tentamensservice (på samma sätt som vid vanliga salstentor), och man behöver inte kontakta examinator i sådana ärenden.
  • Lösningarna ska vara handskrivna (på papper eller i en antecknings-app) och lämnas in i form av en pdf-fil. På denna sida finns en del info om WISEflow, samt en länk till en instruktion hur man kan skanna sina bilder till en pdf. Vi kommer att använda läget FlowAssign för denna tenta.
  • Utförliga instruktioner om upplägget för MAIs tentor i WISEflow finns på https://old.liu.se/mai/und?l=sv.
  • Alla hjälpmedel är tillåtna utom samarbete med/hjälp från annan person.
  • Vi inväntar fortfarande besked från dekanus om betygsskala för tentan.

Hemtentamen 20/3 - visning

Ingen vanlig visning denna gång, p.g.a. distansläget.

Ni kan få tentorna skannade genom att kontakta MAI:s studerandeexpedition (undantag: se nedan). OBS! Ta hänsyn till att de har väldigt mycket att göra för tillfället, så var snälla och kontakta dem endast om ni är underkända och ligger nära gränsen för godkänt (10 poäng och 3 godkända uppgifter).

Vid eventuella klagomål på rättningen måste ni använda er av avsedd blankett, som finns på den länkade sidan nedan.

MAI:s studerandeexpedition (uppge också födelsedatum)

Undantag för ovanstående gäller studenter som studerar D, KB, TB eller IT och/eller har Johan Thim som examinator. Ni ska istället kontakta Johan direkt.

Ämnesområde
Matematik och tillämpad matematik

Poäng
6 hp

Examinatorer
Lars Alexandersson (I, Ii)
Ulf Janfalk (M, DPU, EMM)
Tomas Sjödin (Y, Yi, Med, Mat, FyN, Frist)
Johan Thim (D, TB, KB)

Sidansvarig: Ulf Janfalk
Senast uppdaterad: 2020-05-22