Lösningsförlag till uppgifterna i appendix 

Kurt Hansson, MAI 

Uppgift A:4 

Uppgift A:8 

Uppgift A:13 

Uppgift A:15