Göm meny

TATB04 Inledande matematisk analys

Kurslitteratur

Boken för kursen är

Den innehåller all material vi studerar i kursen och även lite mer. Vi kommer använda den för de flesta lektionsuppgifter så se till att du köpa den i god tid. En lista över kända skrivfel finns här.

Några individualiserade dokument kommer delas ut av examinatorn. För att få mejlet behöver man först registrera sig i Webreg innan deadline. Strax efter deadlinen får alla studenter som är registrerade i Webreg ett mejl med dokumenten. De inkluderar inlämningsuppgifter, grupparbete och en lista över självstudieuppgifter. Man får också ett omslag man behöver för inlämningen av inlämningsuppgifter.

Sist ska man köpa Problem för envar (2023) från Bokab på campus Valla. Det använder vi för vissa självstudieuppgifter. Det finns även en digital kopia på följande länk.


Sidansvarig: david.rule@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-11-17