Göm meny

93MA54 - Transformteori

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
VT1-2

Poäng/Credit points:
4hp

Examinator/Examiner:
Johan Thim

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-07-24