Göm meny

972G10 - Matematik 1 (för grundlärare F-3)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
VT1

Poäng/Credit points:
13hp

Examinator/Examiner:
Daniel Carlsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursinformationen finns på https://lisam.liu.se alternativt kursen har ingen www-area.
(The course information can be found at https://lisam.liu.se or the course has no web page.)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-10