Göm meny

9AMA57 - Matematik: Diskret matematik, matematiska modeller och modellering (61-75 hp)

Ämnesområde/Subject area:
Matematik

Läsperiod/Study period:
HT1

Poäng/Credit points:
15hp

Examinator/Examiner:
Jonas Bergman Ärlebäck

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursinformationen finns på https://lisam.liu.se alternativt kursen har ingen www-area.
(The course information can be found at https://lisam.liu.se or the course has no web page.)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-10