Göm meny

9GMA05 - Matematik: statistik

Ämnesområde/Subject area:
Matematisk statistik

Läsperiod/Study period:
VT1

Poäng/Credit points:
5 hp

Examinator/Examiner:
Jörg-Uwe Löbus

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursinformationen finns på https://lisam.liu.se alternativt kursen har ingen www-area.
(The course information can be found at https://lisam.liu.se or the course has no web page.)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-21