Göm meny

TAIU07 - Matematiska beräkningar med Matlab

Ämnesområde/Subject area:
Beräkningsmatematik

Läsperiod/Study period:
VT1

Poäng/Credit points:
4hp

Examinator/Examiner:
Andrew Winters

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-10