Göm meny

TAMS17 - Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs)

Ämnesområde/Subject area:
Matematisk statistik

Läsperiod/Study period:
HT2

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Martin Singull

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-02-29