Göm meny

TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43)

Ämnesområde/Subject area:
Matematisk statistik

Läsperiod/Study period:
HT1-2

Poäng/Credit points:
6 hp

Examinator/Examiner:
Torkel Erhardsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-02-29