Göm meny

TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder

Ämnesområde/Subject area:
Matematisk statistik

Läsperiod/Study period:
HT2

Poäng/Credit points:
6 hp

Examinator/Examiner:
Martin Singull

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursinformationen finns på https://lisam.liu.se alternativt kursen har ingen www-area.
(The course information can be found at https://lisam.liu.se or the course has no web page.)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-10