Göm meny

TANA23 - Matematiska algoritmer och modeller

Ämnesområde/Subject area:
Beräkningsmatematik

Läsperiod/Study period:
VT1-2

Poäng/Credit points:
8hp

Examinator/Examiner:
Fredrik Berntsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-17