Göm meny

TANA31 - Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer

Ämnesområde/Subject area:
Beräkningsmatematik

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
6hp

Examinator/Examiner:
Fredrik Berntsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-17