Göm meny

TAOP87 - Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs)

Ämnesområde/Subject area:
Optimeringslära

Läsperiod/Study period:
VT2

Poäng/Credit points:
6 hp

Examinator/Examiner:
Torbjörn Larsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
Kursens www-area/Course web page

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-02-29